ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

'Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να έρθει.'

Μ. Γκάντι

Το Τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την ανακαίνιση κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, αλλά και την ανακατασκευή εξωτερικών όψεων κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους. Η ανακαίνιση ενός χώρου είναι μια σοβαρή εργασία που απαιτεί συνέπεια, εμπειρία και οργανωτικότητα, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιδιώκουμε να επιτευχθεί η μέγιστη και αρτιότερη αξιοποίηση του κάθε χώρου μέσω της εφαρμογής κανόνων της εργονομίας, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες και τις προσωπικές επιθυμίες των χρηστών. Υλοποιούμε τις ιδέες, στις οποίες καταλήγουμε σε συνεργασία με μαζί σας, με οικονομικό τρόπο και δίνοντας έμφαση στο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, πάντα υπό της επιταγής συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται έγκαιρα και να υπάρχει διαρκής ενημέρωσή για την πορεία του έργου. Πραγματοποιώντας τις κατάλληλες επεμβάσεις επιτυγχάνεται, επιπλέον και σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του ακινήτου, συμβαδίζοντας με τις επιταγές της εποχής μας για εξοικονόμηση ενέργειας , που εξασφαλίζει μια γρήγορη απόσβεση του κόστους της ανακαίνισης. Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία μεταμορφώνουμε το ακίνητο σας, με γνώμονα πάντα της επιθυμίες σας και σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Στόχος μας είναι οι πραγματοποιούμενες επεμβάσεις να εξυπηρετούν απόλυτα τους χρήστες κάθε χώρου και κάθε ανακαίνιση να αποφέρει ικανοποίηση και ανακούφιση στους πελάτες μας.

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

 • την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
 • τη μελέτη νέας διαμόρφωσης που να ταιριάζει με τις δικές σας ανάγκες.
 • τη σύνταξη αναλυτικής προσφοράς για τις απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά .
 • τη διαμόρφωση της νέας κάτοψης
 • την τροποποίηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • την τροποποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • τα επιχρίσματα
 • την αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
 • την αντικατάσταση κουζινών
 • την αντικατάσταση ντουλαπών
 • τους χρωματισμούς
 • τις μονώσεις

Στάδια Ανακαίνισης:

 • Επίσκεψη και αποτύπωση του χώρου, όπου καταγράφονται οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι τεχνικές παράμετροι.
 • Παρουσίαση της αρχικής ιδέας. Συζήτηση επ' αυτής και συμφωνία για ανάθεση εργασιών.
 • Παρουσίαση των προτάσεων, μέσω σχεδίων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Καθορισμός όλων των παραμέτρων και του τελικού κόστους.
 • Υλοποίηση του έργου, με συνεχή επίβλεψη των εργασιών από το εξειδικευμένο μας προσωπικό.