ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εκτίμηση είναι η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός ακινήτου σε δεδομένη χρονική στιγμή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τους τρέχοντες οικονομικούς δείκτες και τις εναλλακτικές μορφές επενδύσεων.

Κύριος λόγος εκτίμησης ενός ακινήτου είναι η αγοροπωλησία ή η μίσθωση του ακινήτου. Επίσης πραγματοποιούμε εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της επενδυτικής αξίας ενός ακινήτου, την δανειοδότηση από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τον ορισμό μονάδας αποζημίωσης, την επίλυση δικαστικών διαφορών, για ασφαλιστικούς σκοπούς ή σκοπούς συγχώνευσης εταιρειών. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε με ακρίβεια όλες εκείνες τις παραμέτρους που καθορίζουν την αξία ενός ακινήτου και να καταλήξουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της χρονικής στιγμής της εκτίμησης. Το Τεχνικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης οικοπέδων, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων και άλλων ακινήτων για την αγοροπωλησία ή μίσθωσή τους.

Η εκτίμηση αφορά την εμπεριστατωμένη και πιστοποιημένη εκτίμηση ακινήτων για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις ή διεκδικήσεις:

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων
 • Δανειοδοτήσεις
 • Υποθηκεύσεις
 • Διαιτησίες και διανομές
 • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
 • Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Εξαγορές
 • Απαλλοτριώσεις - Αποζημιώσεις από το Δημόσιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τα ακόλουθα αντικείμενα εκτιμήσεων:

 • Ακίνητα ( οικόπεδα , αγροτεμάχια , δασικές εκτάσεις , οικίες , πολυκατοικίες , διαμερίσματα , καταστήματα , γραφεία ).
 • Ξενοδοχεία , τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Βιομηχανικές-Εμπορικές εγκαταστάσεις.
 • Ακίνητα που μετέχουν σε αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση η ορθή εκτίμηση της τιμής πώλησης / ενοικίασης ενός ακινήτου είναι μία πάρα πολύ σημαντική ενέργεια για όποιον σκέπτεται την πώληση ή ενοικίαση ενός ακίνητου. Η μεγάλη της σημασία συνίσταται στο γεγονός ότι, αυτή ακριβώς η εκτίμηση, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, τόσο το χρόνο ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας της αγοραπωλησίας ή ενοικίασης , όσο και το τελικό ποσό που θα οριστεί, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Η εκτίμηση ακινήτων είναι μία διαδικασία που χρειάζεται τεχνικές γνώσεις σε συνδυασμό με μακρόχρονη εμπειρία, που διαθέτουμε τις γνώσεις και την εμπειρία για να σας εγγυηθούμε ότι θα λάβετε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Θέλετε μια εκτίμηση του ακινήτου σας?