ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως όλη την διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως προχωράμε και σε προτάσεις για την μείωση του κόστους λειτουργίας του ακινήτου σας, έχοντας ως συνέπεια την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων σε καθημερινή βάση. Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για ενοικίαση και πώληση ακινήτου καθώς και για την υποβολή φακέλου εξοικονομώ κατ’ οίκον. Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί την ενεργειακή “ταυτότητα” ενός ακινήτου και είναι υποχρεωτική για την κατασκευή νέων οικοδομών ή την ριζική ανακαίνιση τους. Επίσης για την έκδοση μισθωτηρίου και για την σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης).

Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ;

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται για όλα τα κτίρια, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

  • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

  • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
  • Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
  • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Για την έκδοση του απαιτούνται :

  1. Στοιχεία Ιδιοκτητών – Έντυπο κτηματολογίου.
  2. Προαιρετικά : Κατόψεις, Βεβαίωση συντηρητή καυστήρα, λογαριασμοί ΔΕΗ.
  3. Αυτοψία και αποτύπωση του χώρου για τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό.
  4. Χρόνος παράδοσης για απλό ενεργειακό πιστοποιητικό : 24 - 48 ώρες στον χώρο σας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ