ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

"(toujours recommancer...)"

Ο τομέας των επισκευών-ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων. Το Τεχνικό μας γραφείο δίνει λύση σε κάθε θέμα προσεισμικού και αντισεισμικού ελέγχου αναλαμβάνοντας τη μελέτη ενίσχυσης-επισκευής κάθε κατασκευής ή και την κατασκευη, αντίστοιχα. Υλοποιούμε την επισκευή – ενίσχυση - αποκατάσταση φέροντος οργανισμού κτιρίων και γενικά κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους αντισεισμικούς κανονισμούς. Μπορούμε να αναλάβουμε την πλήρη αναπαλαίωση και ενίσχυση κτιρίων, διατηρητέων και μη. Εκτός από το κομμάτι της ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού (χρήση gunite, συνθετικών / ινοπλισμένων υλικών, μεταλλικών ελασμάτων), γίνεται πλήρης συντήρηση ή ανακατασκευή του εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου του κτιρίου.