ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ηλεκτρολογική μελέτη αποτελεί κομμάτι για την κατασκευή μιας αξιόπιστου κτιριακού έργου. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται για να προσδιοριστεί ο τρόπος και τα υλικά της εγκατάστασης.

Με την υλοποίησή της επιδιώκεται ο υπολογισμός της μικρότερης δυνατής ενεργειακής κατανάλωσης, η επιλογή των καταλληλότερων και ποιοτικότερων υλικών, η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, η ποιότητα και το κόστος της κατασκευής και η αποφυγή τυχόν λειτουργικών προβλημάτων. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η προδιαγραφή του τρόπου υλοποίησης αλλά και των υλικών της εγκατάστασης για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Βασικά συστατικά της συγκεκριμένης μελέτης είναι η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, η ποιότητα της κατασκευής, η ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη, η πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών, αλλά και το ελεγχόμενο κόστος κατασκευής. Όλα αυτά συνιστούν την ''κατευθυντήρια γραμμή '' στην υλοποίηση μιας εγκατάστασης.

Το Τεχνικό μας γραφείο με τη πολυετή πείρα αναφορικά με τις συγκεκριμένες μελέτες, αλλά και με τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον ηλεκτρολογικό τομέα, δύναται να υλοποιήσει μελέτες για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και αυτοματισμούς σε οποιαδήποτε κλίμακα. Με το τρόπο αυτό, επιτυγχάνονται οι στόχοι της αρτιότητας, ποιότητας και ασφάλειας στην κατασκευή. Ελαχιστοποιούνται οι παραλείψεις, τα λάθη και οι εκπτώσεις στην ποιότητα. Το Τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη μελέτη και την υλοποίηση κάθε είδους ηλεκτρικής εγκατάστασης σε υπάρχουσα ή υπό ανέγερση οικοδομή, κατοικία, επαγγελματικού ή βιομηχανικού χώρου.

Δείτε τις


δουλείες μας