ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

"Σπίτι μου... χώμα που γεννήθηκα..."

Ν. Γκάτσος

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την κατασκευή της κατοικίας σας, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, την πιο πλούσια ποικιλία υλικών και τα πιο εξειδικευμένα συνεργεία. Επίσης αναλαμβάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας υπεύθυνα και γρήγορα. Με βάση τις προτάσεις βελτίωσης μπορούμε να προχωρήσουμε σε προ-κοστολόγηση των επεμβάσεων. Διαθέτουμε κάθε είδους τεχνική γνώση και εμπειρία για την κατασκευή οποιαδήποτε κτηριακής υποδομής επιλέγετε. Το γραφείο μας, εκτός από τις κλασικές επιβλέψεις, ασχολείται ενεργά με την ανέγερση της οικοδομής από τη φάση των εκσκαφών έως την τελική της παράδοση της οικοδομής.

Υπάρχει συνεχής παρουσία των μηχανικών μας στο έργο και του συνεχούς ελέγχου ποιότητας, προόδου των εργασιών, τήρηση των μέτρων ασφαλείας από το εξειδεικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και σύνταξη αναλυτικών επιμετρητικών πινάκων, όπως και συμφωνητικών μεταξύ των συνεργατών μας και όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Σαφώς τελεούμε σε τακτική ενημέρωση του πελάτου σε κάθε φάση προόδου του έργου, πάντα σε άρρηκτη συνεργασία του μελετητικού και κατασκευαστικού μας τμήματος. Η κατασκευή κτιρίων, που πραγματοποιούνται, ξεχωρίζουν για την αντισεισμικότητά τους (τήρηση συμμετριών, έλεγχος εδαφών θεμελίωσης, ποιότητα υλικών και αυστηρή επίβλεψη τρόπου δόμησης), τη λειτουργικότητά τους, την αντοχή τους σε πολύχρονες περιβαλλοντικές δράσεις (προφύλαξη έναντι υγρασίας, ειδικές μονώσεις, χρήση ειδικών σκυροδεμάτων, κονιαμάτων και προσμίκτων κονιαμάτων) και για την οικονομία χρήσεώς τους (αυξημένες θερμομονώσεις, ορθολογική διαστασιολόγηση θερμαντικών σωμάτων και καυστήρων κλπ.).

Το Τεχνικό μας γραφείο έχει ασχοληθεί διεξοδικά με την κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων και την εφαρμογή λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Με άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, κατασκευάζουμε βιοενεργειακά κτίσματα, στα οποία εφαρμόζονται εναλλακτικοί τρόποι δόμησης, αλλά και θέρμανσης – ψύξης, καλύτερη θερμομόνωση, με ελάχιστο κόστος συντήρησης.

Κατοχυρώνεται με τις απαραίτητες συμβάσεις η νομική και η τεχνική υπόσταση του κάθε έργου. Τηρώντας τις προδιαγραφές της εκάστοτε μελέτης αναλαμβάνουμε την παραγγελία των δομικών υλικών, ελέγχουμε την διαδικασία των απαραίτητων πληρωμών βάσει των απαιτήσεων του προϋπολογισμού του έργου, καταγράφουμε την πορεία των εργασιών καθημερινά με γραπτό και φωτογραφικό υλικό έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε φάση εργασιών.

Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων κατασκευής και η άριστη ποιότητα υλικών σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη πείρα μας, αποτελούν εγγύηση για τον πελάτη.

Δείτε τις


δουλείες μας