ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και αξιοπιστία τη μελέτη τοπογραφικών σχεδίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων που απαιτούνται πλέον σε κάθε μεταβίβαση, οικοδομική άδεια, τακτοποίηση αυθαιρέτου, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, δασαρχείο, οριοθέτηση – περίφραξη ιδιοκτησίας.

Η τοπογραφική µελέτη περιλαμβάνει:

 1. Μετρήσεις πεδίου με GPS.
 2. Εργασία γραφείου (επεξεργασία-έλεγχος των μετρήσεων πεδίου και μεταφορά των δεδομένων στη μορφή σχεδίου).
 3. Εκτενής έρευνα του μηχανικού στις κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες για εντοπισμό των ισχυουσών διατάξεων κατά περιοχή.

Πότε απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα;

Το τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις, οι πιο συνηθισμένες από τις οποίες είναι οι παρακάτω:

 • Για την έκδοση αδειών δόμησης σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Για συμβόλαια και δικαιοπραξίες σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Για τακτοποίηση αυθαιρέτων.
 • Για οριοθετήσεις κτημάτων από διανομές Υπουργείου Γεωργίας και χάρτες Γ.Υ.Σ.
 • Για χωρισμό – κατάτμηση ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες.
 • Για ενστάσεις κτηματολογίου.
 • Για αδειοδότηση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.
 • Για πράξεις τακτοποίησης.
 • Για βεβαιώσεις δασαρχείου.

Με πεποίθηση πως "αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θ' ανοίξουμε το δρόμο" και με τις αρχές για σεβασμό στο περιβάλλον, την ασφάλεια αλλά, κυρίως την τήρηση των κανόνων της Τέχνης και της Επιστήμης, το Τεχνικό μας Γραφείο εγγυάται πάντα το άριστο αποτέλεσμα με συνέπεια έργου και χρόνου, πάντα στα προστάγματα των πελατών και της δεοντολογίας.